Sunday, December 30, 2012

श्रावण रडत होता

दूरच्या रानात कुठे,
पाउस पडत होता.
इथे माझ्या कुशीत ओला,
श्रावण रडत होता.

त्या मोडक्या  काड्यांनी,
मातीही हळहळली थोडी.
घरट्याच्या दुख्खात बुडाली,
त्या पाखरांची जोडी.

ती वेळ सटवाईच्या,
शापाने बाधित होती.
एथे हि पदरात रिकाम्या,
गर्भास शोधीत होती.

मातृत्वाचा  झरा भिजवी,
देवकीच्या पदरास कोऱ्या.
त्या पश्चातापात कान्हा,
करी गोकुळात चोऱ्या.

..........अमोल

Monday, December 24, 2012

ते हॉस्पिटल मधले दिवस- २


चेहरे नव्हते जरी ओळखीचे पालखीचे,
समदुखाने बांधले नाते एका तळमळीचे.

दुख्खीतांच्या मेळ्यातला  झालो वारकरी,
कधी वर्णिली दुखे कधी झालो टाळकरी.

दुख्खीतांच्या मेळ्यांत  मी दुखाची ओवी गाईली,
काही दुखऱ्या पापण्यांत मी साक्षात पंढरी पाहिली.

अदखलपत्र होते दुख्ख एकमेकांचे एकमेका,
तरी जात होत्या कनवाळू मुखातून हाका.

धीर द्यावा कुणी कुणास सारे होते खचलेले,
ज्याच्या त्याच्या नशिबी दुख्ख भयाण रचलेले.

ज्याचे त्याचे प्राक्तन सजे भिन्न व्यथेच्या नक्षीने,
काही क्षणांस्तव झालो एक व्यथालयाच्या साक्षीने.

दुख्ख संचित संपता तिथे राहण्यास अधिकार नसतो,
वंदन माझे त्या तीर्थाला जिथे सुख्खाच धिक्कार असतो.

निघण्याची वेळ झाली दूर झाली पाउले,
उंच कट्ट्यावरून पाहती दोन डोळे किलकिले.

..........अमोल

Saturday, December 15, 2012

ते हॉस्पिटल मधले दिवस


असे विचित्र फासे पडती काळगतीला,
पाळण्यात पक्षीण पिल्लू जोजवी आईला.

त्या नियतीचक्रानी असाही डाव केला,
आधार केला लुळा, भार दिला बापला.

कर्म योगानेही  त्यांची निरखून पहिली निष्ठा,
बाप उताणा होता लेक काढी  विष्ठा.

चिंतेत रात्र अख्खी  विचार गोंधळ जागराला,
पोर बापासमोर आवरून पापण्यात सागराला.

अथांग काळजीचा डोंब उसळे काळजात,
सौभाग्याचा मिनमिन्ता दिवा लोळता अंथरुणात.

डोळ्यास नाही डोळा व्यथेत तुलसीची मालकीण,
घरी कालवा मायेसाठी निपचित पडली अर्धांगिन.

काळ गतीच्या घाल्यावरती माणुसकीची पडते फुंकर,
राबत असतो ईश्वरी सेवेसाठी हात  निरंतर.

भावनांचे  रूप आसवे तरीही त्यांना रंग नाही,
आशेची ओठांवर कोर काळजात लाही लाही.

अमोल

Sunday, July 15, 2012

असा पाऊस तसा पाऊस.


त्याच्याकडचा पाऊस

अरे थोड्या वेळ थांब येऊ दे तिला,
कोणीतरी सांगाना या वेड्या पावसाला.

कित्येक दिवसांनी हि भेट होणार,
त्याला सांगा थांबनको येऊ अडवायला.

नेहमी असेच होतेमाझे फसेच होते,
तुला का आवडते असे मला चिडवायला.

किती वेळ गेला असाच कोरडा कोरडा,
आताच सुचले कसे तुला तिला रडवायला.

नकोसनारे होऊ इतका कठोर तू,
तूच कारणीभूत होतास हि प्रीत घडवायला.

एकदाच तिला येऊ दे अन मिठीत  घेऊ दे,
मग नाही सांगणार कधी तुला जायला.

एकाच झाडाखाली निशब्द आम्ही असताना,
ये ना मग खुशाल हवे तसे भिजवायला.

कश्याला फुलवतोस हा निसर्ग सारा,
तुला तरी आवडेल का यात एकटे मिरवायला.

तुझे नावंच सांगतो फक्त येऊ दे तिला,
सांगतो तुझा कान धरून तुला ओरडायला.

अरे प्लीज तिला एकदाच येऊ देरे,
मग ये हवा तसा आणि हवे तितके राहायला.

______________________________________________________

तिच्याकडचा पाऊस

किती रे हा पाऊस कशी बाहेर येऊ,
तूच सांग घराबाहेर कसे पाऊल मी ठेऊ.

हा उलट सुलट वारा उधळतो छत्री,
आणि थांबेल कि नाही याचीही ना खात्री.

तू पण राजा ऐक नको राहूस भिजून,
संपल्यावर मीच येईन धावत इथून निघून.

हा निरोप लिहिल्या कागदाची सोडते हि होडी,
आज भेट नाही यावरच मन गोडी.

शपथ तुम्हा सारिंनो नका भिजवू हि नांव,
तुम्हीच करा सोबत हिला गाठायचे दूर गाव.

तुही कागदा ठेव जपून ह्या अक्षरांची शाही,
त्याला भेटल्याशिवाय बघा विरघळायचं नाही.

शब्दांनो जाऊन तुम्ही समजूत त्याची काढा,
सर्दी होईल म्हणावं त्याला आधी घरी धाडा.

तो जरा हट्टी आहे, त्याला सांभाळून घ्या,
ह्या घडीत दुमडलेले काळीज जपून जरा द्या.

माझ्याही डोळ्यात साचलेल्या आसवांच्या रांगा,
त्याला शपथ आहे जाण्याची इतकं फक्त सांगा.

................अमोलSunday, April 1, 2012

शाप मेहंदीचा.


ज्यांना  मुलं होत  नाही  अश्या स्त्रियांना  समाज  वांझ  म्हणतो,पण  असा  शिविवाचक  शब्द  पुरुषांसाठी  नाही  कारण  समाज  कधी  यासाठी  पुरुषाला  दोषी  धरतच नाही,आणि  शब्द दिला  असेल  तर तो निपुत्रिक  असा  सोज्वळ  शब्द  दिला  आहे.
आता  जी  कविता  सादर  करीत  आहे  ती  एक  पुरुष  म्हणून  करणे  काहींना  योग्य  वाटणार नाही, पण  जरा  भाऊ,  बाप , मुलीचा  मामामुलीचा  काका  या  दृष्टीकोनातुना  बघितले  तर पुरुषपण  गळून  जाईल, आणि  प्रश्न  उरेल  कि  खरच  "ती"  जवाबदार  असते  का  या  सगळ्याला.
शाप  मेहंदीचा
 कुण्या  हातावर  रंगते  मेहंदी,
कुण्या  हातावर  मेहंदी  रंगतच  नाही.
सारा  दोष  सारे  देती  मेहंदीलाच,
हाताला  कुणी  दोषी  धरतच  नाही.

धर्म  सदा  रंगण्याचा  असे  मेहंदीचा,
हातातल्या  उर्जेने  चढे  रंग  मेहंदीचा,
पानापानाला  कुटून  बने  लेप  मेहंदीचा,
चढे  ना  रंग  हा  काय  गुन्हा  केवळ  मेहंदीचा ?
सारा  भोग  सारा  त्रास  मेहंदीच्या  नशिबाला,
असे  किती  सोसले  मेहंदीने  हे  नसे  हिशोबाला.

काल  परवाही  कुण्या  हातांनी  झाड  तोडून  टाकले,
म्हणे  असेच  भोग  ना  रंगणाऱ्या  मेहंदीने  भोगायला  हवे,
ज्या  हातांमध्ये  कुवत  नसेल  मेहंदी  रंगवून  घेण्याची,
मग  सांगा  का  नको  ते  हातही  तोडायला  हवे ?
मेहंदी  निमूट  सोसते  म्हणून  भोगते  हा  भोग,
किती  वर्षे  झाली  नाही  बारा  हा  समाजातला  रोग.

_____________________________________________________________________

................अमोल

Wednesday, March 7, 2012

जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा


ती  आई  आहे,
ती ताई आहे,
ती मैत्रीण आहे,
ती पत्नी आहे,
ती मुलगी आहे,
ती जन्म आहे, ती माया  आहे, तीच सुरुवात आहे, आणि  सुरुवात  नसेल तर बाकी सारं व्यर्थ आहे.
मी नव्या युगाची नारी, कुणा  घाबरणारी,
जे येईल मनात, ते आणि तेच करणारी.

एकविसाव्या शतकाची मी हि शिलेदार,
संकटांना झुकविण्यासाठी आता मी हि लढणार.
मी नाही केवळ कोमल कळी गंधित,
मी आही मर्दानी, खेळते खेळ रक्त रंजित.
मी जिजाऊ शिवबाची मार्ग दाखवणारी,
मी सावित्री युगाची अक्षर शिकविणारी,
मी राणी झाशीची हाती तलवार पेलणारी.

मी कधी होते मस्तानी शृंगार फुलविणारी,
कधी banded  queen अंगार खुलाविणारी.
मीच mother  teresa ममत्वासाठी  प्रिय,
मीच इंदिरा होते राजकारणी सक्रीय.
मीच किरण बेदी विजार घालून गुंड पकडणारी,
मीच अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ नव्वारी नेसणारी

मी सौंदर्यवती अप्सरा, गोड शब्दांचा झरा,
पुरुषास पुरुषत्व सिद्ध करण्या आधार माझा खरा.
मीच जन्म देते अन भागवते पहिली भूक,
कधी पत्नी, कधी आई बनून क्षमा करते प्रत्येक चूक.
ज्यास देते अस्तित्व त्याच्याशीच माझी लढाई,
त्याच्या नजरी केवळ मी फक्त एक बाई.
जरी modern  झाले तरी मी तीच राबणारी, गोड खाऊ घालणारी.

कानास सतत mobile , खांद्यावरी जड laptop .
मी हि वावरते पुरुषासारखी घालून जीन्स top .
मी विसरत नाही संस्कार कधी शालीनतेचा,
पण पुरुषी डोळा सदा वेध घेई चारित्र्याचा.
माझ्या madam पणा मागे एक लपलेली असते आई,
अभिमान आहे मला कि मातृत्व पुरुषाकडे नाही.
मी आज नाही परावलंबी, नाही आधारासाठी धडपडणारी

माझीही असते धावपळ ह्या corporate  क्षेत्रात.
मीही काळीज टाकून येते मागे, जीव जणू कात्रीत.
मी हि आहे पुरुषाच्या खांद्यास खांदा लावणारी,
कसले ना बंधन आता घेतली उंचच उंच भरारी.
मी नाही आता अबला केवळ रडणारी.

मीच सरस्वती ज्ञानाची देवी,
मीच अभंग जनाईची ओवी.
मीच किरण सूर्याचे, मी तळपणारा दीप,
मीच अक्षर, मीच शाही, लेखणीची निप.
गवसली मला शिक्षणाची तलवार,
आकाशाला सुद्धा मी झुकविणार अलवार.
मी तीच, वणवा पेटवणारी राखेखालची चिंगारी.

माँ तुजे सलाम!!!

................अमोल